تازه هاي جابيران
 مركز مشاوره اشتغال

 فرصت‌هاي آموزشي

 آزمون و سنجش


پذيرش آگهي و تبليغات در جابيران

فهرست خبرها                                                                               
فرهنگ و مديريت جهادي، بسترساز تحقق اقتصاد مقاومتي

مديريت مهمترين وظيفه خود را در اهداف توسعه تعريف مي کند كه به رغم ابعاد گسترده توسعه، غايت آن كرامت انساني است. توسعه فرآيندي قابل تعريف و طبقه‌بندي در اشكال مختلف و از جمله صور آن توسعه سرمايه هاي اجتماعي و مشاركت مردمي است، كه در حوزه كلان‌تري تحت عنوان توسعه اجتماعي تعريف مي شود، البته اين مقوله از اين جهت داراي اهميت است كه مديريت جهادي نقش حايز اهميتي در تقويت و توسعه آنها دارد.

توسعه فراگردي پيچيده و صورتي از دگرگوني است و فرمايش رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر اينکه «ما امروز در مقابل يك فشار جهاني قرار داريم، دشمني وجود دارد كه مي‌خواهد با فشار اقتصادي و با تحريم، سلطه ‌‌يا اهريمني خودش را به اين كشور برگرداند، ما بايد يك اقتصاد مقاومتي واقعي در كشور به وجود بياوريم»در شرايط امروز اقتصادي کشور به عنوان يک راهکار کلان ارائه شده است. در ماه‌هاي اخير عرصه اقتصاد کشور شاهد رويارويي با گفتماني جديد در حوزه اقتصادي با عنوان «اقتصاد مقاومتي»بوده است و اكنون اقتصاد کشورمان هم از فضاي جهاني تأثير مي‌پذيرد و هم به دليل قدرتي که در حوزه‌هاي مختلف علمي، سياسي و انرژي به دست آورده يا از قبل داشته است، بر آن اثر مي‌گذارد.

با توسعه تحريم اقتصادي عليه ايران، يک ضرورت بيش از پيش نمايان شده و آن دستيابي به يک الگوي مقاومتي از اقتصاد است؛ الگويي که در برابر بحران‌هاي اقتصادي رويکردي فعالانه دارد و مي‌تواند در شرايط بحراني موانع را برطرف كند چراکه اقتصاد مقاومتي چشم‌اندازي کلان در جريان اقتصاد ايران اسلامي است و اقدامي بلندمدت را در راستاي اين چشم‌انداز شامل مي‌شود. با اين حال به نظر مي رسد ما که در مقطع فعلي از سوي کشورهاي غربي تحت شديد ترين فشارهاي اقتصادي قرار گرفته ايم نيازمند يک رويکرد انقلابي و جهادي نيز در سبک زندگي هستيم و با توجه به اينکه رهبر معظم انقلاب اسلامي بارها بر ضرورت دستيابي به اقتصاد مقاومتي تاکيد فرموده اند و بسياري از صاحب نظران و اقتصاددانان نيز معتقدند که بن مايه هاي اقتصاد مقاومتي از دل رفتارهاي اقتصادي مردم بيرون مي آيد، ما براي اصلاح وضعيت اقتصادي خود بايد ابتدا به دنبال تصحيح فرهنگ اقتصادي در جامعه باشيم. به طور کلي منظور از فرهنگ اقتصادي مجموعه باورها، ارزش ها و آدابي است که باعث مي شود افراد جامعه نوع خاصي از رفتارهاي اقتصادي چه در بحث توليد و چه در بحث خريد را برگزينند، که به نظر مي رسد در دهه هاي اخير عوامل و مولفه هاي بسياري بر رفتارهاي اقتصادي مردم تاثير گذار بوده و از تبليغات گسترده رسانه اي تا ورود نوعي از تجمل گرايي همگي باعث شده است که فرهنگ اقتصادي در جامعه ما با ويژگي هاي رفتار اقتصادي مبتني بر ارزش هاي اسلامي فاصله بگيرد.

اما در اين ميان به نظر مي رسد که ما بايد به يک بازنگري جدي در نوع فرهنگ حاکم بر رفتارهاي اقتصادي مردم برسيم، مقام معظم رهبري(مدظله العالي)نيز در بيانات خود در خصوص سبک زندگي سئوالات بسياري را مانند ميزان کار مفيد، وجدان كاري، انضباط اجتماعي، توجه به كيفيت در توليدات داخلي و... مطرح کردند و به نوعي خواهان يک مطالعات گسترده ميداني در اين زمينه ها شدند. در اقتصاد مقاومتي ايستادگي اقتصادي در برابر غرب به عنوان اصلي ترين محور به حساب مي آيد و در کنار آن مفاهيمي همچون حمايت از توليد ملي، افزايش بهره وري، دوري از فساد اقتصادي، مردمي شدن اقتصاد و... قرار مي گيرد.

اقتصاد مقاومتي يعني تشخيص حوزه هاي فشار در شرايط کنوني تحريم و متعاقبا تلاش براي کنترل و بي اثر کردن و در شرايط آرماني تبديل چنين فشارهايي به فرصت، که قطعا باور و مشارکت همگاني و اعمال مديريت هاي عقلايي و مدبرانه پيش شرط و الزام چنين موضوعي است. اقتصاد مقاومتي کاهش وابستگي ها و تاکيد روي مزيت هاي توليد داخل و تلاش براي خوداتکايي است. منظور از اقتصاد مقاومتي واقعي، يک اقتصاد مقاومتي فعال و پوياست نه يک اقتصاد منفعل و بسته چنانکه مقاومت براي دفع موانع پيشرفت و کوشش در مسير حرکت و پيشرفت تعريف مي شود. در واقع هدف در اقتصاد مقاومتي آن است که بر فشارها و ضربههاي اقتصادي از سوي نيروهاي متخاصم که سد راه پيشرفت جامعه است، غلبه کرد.

الزامات نرم‌افزاري تحقق اقتصاد مقاومتي از جنس فرهنگ است و عزم ملي و مديريت جهادي مهم‌ترين سرفصل‌هاي اين الزامات به شمار مي‌رود که هر کدام داراي زيرشاخه‌هاي مهمي است.

 عزم ملي؛ انجام کارهاي بزرگ اراده و عزم قوي مي‌خواهد و اين اراده‌ي قوي زماني در افراد ايجاد مي‌شود که به عظمت و الزام چنين امري باور داشته باشند، باور از جنس فکر و فرهنگ است و مي‌توان اين باور را در جامعه ايجاد کرد. براي به سرانجام رساندن اهداف اقتصادي، علمي و اجتماعي نيز نيازمند ايجاد باور و به‌تبع آن، نيازمند عزمي ملي در جامعه هستيم و اين عزم شاخص‌هايي دارد که با ترويج اين شاخص‌ها مي‌توان عزم ملي را در جامعه پرورش داد.

 يکي از اساسي‌ترين ارکاني که مي‌تواند فرهنگ ناب ايراني اسلامي را در مسير اصلي‌اش جاري سازد و به تحقق اقتصاد مقاومتي منجر شود برخورداري از يک مديريت جامع براساس معيارهاي بومي، ارزش‌هاي ملي و باورهاي مذهبي است البته تجربه‌ي چنين مديريتي در پيروزي انقلاب اسلامي و سال‌هاي آغازين اين برهه‌ي تاريخي به رهبري امام خميني(ره)، گوياي کارآمدي برقراري يک نظام مديريتي سالم با تکيه بر باورها و ارزش‌هاي اسلامي است.

به بيان رهبر معظم انقلاب، با حرکت عادي و احياناً خواب‌آلوده نمي‌شود پيش رفت و کارهاي بزرگ را انجام داد، بلکه در اينجا نيازمند همت، تحرک جهادي و مديريت جهادي هستيم، نبايد از اين نکته غافل بود که مديريت جهادي نيز عزمي ملي مي‌خواهد؛ همچنان‌که يک مدير جهادي خود پيشتاز تمامي عرصه‌ها بوده و فرهنگ قناعت به‌عنوان يک ارزش اسلامي و الهي در تمامي رفتارها و سکنات وي قابل لمس خواهد بود.

 احياي مديريت جهادي امري است که در سايه‌ي تحول و بومي‌سازي علوم انساني رخ مي‌دهد و در واقع نيازمند بازگشت به سبک زندگي ايراني‌اسلامي و اصلاح رخنه‌هاي فرهنگي بيگانگان در فرهنگ جامعه‌ي امروزي ماست. استخدام مفاهيم فرهنگ و اقتصاد در کنار يکديگر، بيانگر آن است که اين دو مهم لازم و ملزوم يکديگرند و اين واقعيت که فرهنگ بستر و زمينه‌ي تحقق و تعالي ديگر حوزه‌ها از جمله حوزه‌ي اقتصادي به شمار مي‌رود، بيانگر اين راهبرد اساسي است که بدون فراهم آمدن زيربناي فرهنگي مناسب نمي‌توان تحقق اقتصاد مقاومتي را چشم‌انتظار بود. فرهنگ در حقيقت بخش نرم‌افزاري تحقق اهدافي همچون اقتصاد مقاومتي به شمار مي‌رود؛ همان‌گونه که براي ايجاد وابستگي اقتصادي يا سياسي نيز نخستين گام دشمنان انحراف فرهنگ و باورهاي مردم به سمت‌وسويي است که بتواند ضربه‌هايي جدي به جوامع وارد کنند.

 به عبارت ديگر، دشمن با رخنه‌هاي فرهنگي در جامعه نفوذ مي‌کند و با تغيير ارزش‌ها و نگرش مردم نسبت به استقلال يا هويت ملي و ايراني، اسطوره‌هاي غيربومي را در ذهن آنان پرورش داده و با وابستگي اقتصادي و سپس تحميل تحريم مي‌کوشد تا آن جامعه را به زانو درآورده و منابع آن کشور را به نفع خود چپاول کند.

 اما براي احياي فرهنگ بومي و اقتصاد مقاومتي در سايه‌ي عزم ملي و مديريت جهادي راهکارها و وظايفي به نظر مي‌رسد تا بتوان اين مطالبه‌ي رهبر معظم انقلاب را در مسير پيشرفت و تعالي کشور به انجام رساند. ورود دستگاه‌هاي فرهنگي و رسانه‌ها به مباحث اصيل فرهنگ ايراني‌اسلامي، فعاليت‌هاي فرهنگي خودجوش ميان مردم و به‌خصوص قشر تأثيرگذار جوان، حضور مراجع فرهنگي اعم از علما، اساتيد، روشن‌فکران انقلابي، هنرمندان متعهد در عرصه‌ي فرهنگ و نقد و تذکر و ارائه‌ي پيشنهادات سازنده و عملي،توجه جدي به بومي‌سازي علوم انساني و تسريع اين امر خطير، فراهم آوردن زمينه‌هاي شکل‌گيري يک تمدن نوين اسلامي و عرضه‌ي اين تمدن و فرهنگ به جهان براي مقابله با فرهنگ اومانيستي غرب از جمله اين راهکارها و وظايف مي باشد شايان ذکر است که ايجاد و تقويت احساس مسئوليت در جامعه و برنامه‌ريزي دقيق براي عرصه‌ي آموزش دستگاه‌هاي فرهنگ‌ساز و ذائقه‌ساز چون رسانه‌ها نيسز در اين راستا نقش مثبتي داشته باشد.

مجيد آوج؛ مدير سازمان همياري اشتغال دانش آموختگان استان کردستان

منبع خبر : خبرگزاري ايسنا

چهارشنبه 4 تير 1393


 

 


راهنماراهنما


کاربر گرامي:
با ارائه پيشنهادات و انتقادات سازنده خود، ما را در پيشبرد اهداف سايت ياري نمائيد. 
 

        

 
| پرسش و پاسخ هاي متداول | تماس با ما |

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به جهاد دانشگاهی مي‌باشد.