تازه هاي جابيران
 مركز مشاوره اشتغال

 فرصت‌هاي آموزشي

 آزمون و سنجش


پذيرش آگهي و تبليغات در جابيران

فهرست خبرها                                                                               
صيانت ازنيروي كاردرراستاي حفظ اشتغال موجود،ازمهمترين اولويتهاي اداره كل كارواموراجتماعي كردستان است

رامين اسدي مدير كل كاركردستان صبح امروز درجمع اعضاي كميته ماده18آيين نامه مشاغل سخت وزيان آور موضوع ماده 52 قانون كارگفت:حفاظت وصيانت ازنيروي كاردرراستاي حفظ اشتغال موجود استان ازطريق اجراي مفادقانون كار دركارگاههابخصوص درمواردي كه ازمصاديق مشاغل سخت وزيان آور محسوب مي شود ازاولويتهاي كاري اين اداره كل مي باشد.

اسدي، افزايش بهره وري وراندمان كاري دركارگاههاي استان ازطريق حفظ وصيانت ازنيروي كار، ساماندهي بهينه كاركنان وديگر عوامل توليد با توجه به ورود تكنولوژيهاي جديددرمحيطهاي كاروتوليد را از ديگرموارد ضروري عنوان كرد كه دربرنامه ريزيها واستراتژيهاي مديران كارگاهها بايد مورد توجه قرار گيرد.

دراين نشست درراستاي اجراي ماده52قانون كاروآيين نامه كارهاي سخت وزيان آور،درخواست تعدادي ازواحدهاي كارگري استان ازسوي كميته موضوع ماده18آيين نامه مشاغل سخت وزيان آور موردبررسي قرارگرفت وتصميمات مقتضي اتخاذ گرديد.

مشاغل سخت وزيان آور درقانون كار جمهوري اسلامي ايران مورد توجه خاص قانون گذار قرار گرفته شده است ازجمله در ماده 52 اين قانون صراحتا آمده است: در كارهاى سخت و زيان آور و زيرزمينى، ساعات كار كارگران نبايد از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نمايد.

همچنين درتبصره همين ماده آمده است ،تشخيص كارهاى سخت و زيان آور و زيرزمينى براساس آئين نامه اى  است كه توسط شورايعالى حفاظت فنى و بهداشت كار و شورايعالى كار تهيه و به تصويب وزراى كار و امور اجتماعى و بهداشت، درمان و آموزش پزشكى رسيده است.

 ماده 61 نيز ارجاع كار اضافى به كارگرانى كه كار شبانه يا كارهاى خطرناك و سخت و زيان آور انجام مى دهند راممنوع كرده است.

 

همچنين درماده 65قانون كار، مرخصى ساليانه كارگرانى كه به كارهاى سخت و زيان آور اشتغال دارند 5 هفته مشخص شده است كه استفاده از اين مرخصى نيز حتى الامكان در دو نوبت و در پايان هر شش ماه كار صورت مى گيرد.

منبع خبر : سايت اداره كار و امور اجتماعي

يكشنبه 20 تير 1389


 

 


راهنماراهنما


کاربر گرامي:
با ارائه پيشنهادات و انتقادات سازنده خود، ما را در پيشبرد اهداف سايت ياري نمائيد. 
 

        

 
| پرسش و پاسخ هاي متداول | تماس با ما |

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به جهاد دانشگاهی مي‌باشد.