تازه هاي جابيران
 مركز مشاوره اشتغال

 فرصت‌هاي آموزشي

 آزمون و سنجش


پذيرش آگهي و تبليغات در جابيران

فهرست خبرها                                                                               
رييس سازمان كارخواستارشد؛پرداخت تسهيلات اشتغالزايي بايد ازكانال كارگروه اشتغال وسرمايه گذاري استان صورت پذيرد

رييس سازمان كارواموراجتماعي،به منظور جلوگيري از انحراف منابع وتسهيلات اشتغالزايي خواستار ارائه تسهيلات به متقاضيان با نظارت وتصميم گيري  كارگروه اشتغال وسرمايه گذاري استان شد        

رامين اسدي درجمع نمايندگان استانداري ،كميته امدادامام(ره)، بهزيستي وصندوق مهرامام رضا(ع)گفت:آن دسته ازمددجويان تحت پوشش كميته امداد يابهزيستي كه براي اخذ تسهيلات به بانكهاوصندوق مهر مراجعه مي نمايند بايد باكمترين بوروكراسي اداري مواجه شوند چراكه اين قشر بيش ازسايرين نيازمند تسهيلات اشتغالزايي هستند.

اسدي همچنين به معرفي درخواست كنندگان وامهاي اشتغالزايي ازطريق نامه هاي رهبري ورياست جمهوري به صندوق مهر اشاره كردوافزود:ازآنجاكه برخي ازاشخاص ازموقعيت سوءاستفاده نموده وممكن است ازچندين بانك اقدام به دريافت تسهيلات اشتغالزايي نمايند لذا ضروري است به منظور جلوگيري از انحراف منابع وتسهيلات دربانكها،تمام تسهيلات اشتغالزايي به اين دسته ازمتقاضيان دربانكهاي استان وبخصوص صندوق مهر ازطريق كانال نظارتي كارگروه اشتغال وسرمايه گذاري استان صورت پذيرد.

رييس سازمان كار يادآوري نمود:جهت عملياتي نمودن اين راهكار لازم است دراسرع وقت جلساتي بابانكهاي استان ترتيب وهماهنگيهاي لازم صورت پذيردوهمچنين مقرر گردد صندوق مهردراين راستا،پايان هرهفته اقدام به ارسال آمار مددجويان متقاضي تسهيلات اشتغالزايي به سازمان كار نمايد تاازطريق كارگروه اشتغال وسرمايه گذاري استان نظارت قانوني صورت گيرد.

سه شنبه 12 آبان 1388


 

 


راهنماراهنما


کاربر گرامي:
با ارائه پيشنهادات و انتقادات سازنده خود، ما را در پيشبرد اهداف سايت ياري نمائيد. 
 

        

 
| پرسش و پاسخ هاي متداول | تماس با ما |

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به جهاد دانشگاهی مي‌باشد.