تازه هاي جابيران
 مركز مشاوره اشتغال

 فرصت‌هاي آموزشي

 آزمون و سنجش


پذيرش آگهي و تبليغات در جابيران

فهرست خبرها                                                                               
نشست مشترك بررسي راهكارهاي ساماندهي و ايجاد اشتغال فرزندان ايثارگران بويژه فرزندان شاهد

طي نشست مشترك مديركل كارواموراجتماعي و رئيس سازمان بنيادشهيد وامورايثارگران استان كردستان ،راهكارهاي ايجاداشتغال و جذب سريع فرزندان شاهد در بخشهاي غير دولتي با حضور معاونين و كارشناسان دو سازمان بررسي گرديد. در اين جلسه كه با هدف ضرورت اشتغال فرزندان شاهد با استفاده از مشوقهاي سازمان بنياد شهيد تشكيل شد ،اسدي مدير كل كارواموراجتماعي استان با بيان اينكه ايجاد اشتغال جهت فرزندان شاهد از اهميت ويژه اي برخورداراست گفت:اين اداره كل آمادگي خود را جهت ارائه هرگونه همكاري مشترك درراستاي اشتغال فرزندان شاهد واجراي برنامه هاي سازمان بنيادشهيد اعلام ميدارد. وي خاطر نشان كردبا توجه به بازديدهاي اين اداره كل از واحدهاي كارگري ،موضوع بكارگيري فرزندان شاهد در اين واحدها مدنظر خواهد بودو دراين راستا طي گردهمائي مشتركي با مديرا ن واحدهاي كارگري داراي 30 نفر نيرو و بيشتر با توجه به شرايط و تعداد شاغلين آن وامنيت و ثبات بيشتر اشتغال در انها ، موضوع اشتغال اين عزيزان مطرح و پيگيري خواهد شد. ايشان همچنين به برگزاري جلسه مشتركي با دفاتر كاريابي و مشاوره شغلي غيره دولتي سطح استان اشاره نمود و گفت :در اين جلسه نيز ضمن تبيين موضوع اشتغال فرزندان شاهد ، مشوقها وحمايتهاي سازمان بنياد شهيد وامورايثارگران در قبال بكارگيري و آموزش متقاضيان تشريح خواهد شد. در ادامه اين نشست، سليماني رئيس سازمان بنياد شهيد و امورايثارگران استان كردستان درخصوص ساماندهي واشتغال ايثارگران به ويژه فرزندان شاهد اظهار داشت :با توجه به اينكه امكان جذب اين فراد در دستگاههاي دولتي تقريبا غير ممكن گرديده ، بكارگيري و ايجاد اشتغال در بخشهاي غير دولتي ضروري مي نمايد . وي در ادامه اظهار داشت: سازمان بنياد شهيد وامورايثارگران در راستاي جذب و بكارگيري فرزندان شاهد مشوقها و حمايتهاي خاصي را از جمله ، -پرداخت كليه هزينه هاي آموزش و توانمندسازي شغلي و مهارتي عزيزان شاهدو ايثارگر داراي مدرك ديپلم و وزير ديپلم در مراكز آموزشي مورد نظر كارفرما -آموزش براي استخدام (موضوع براي پرداخت يارانه حقوق و دستمزد به كارفرمايان در ازاي استخدام ايثارگران) -وام براي استخدام (موضوع پرداخت وام 10 ميليون توماني با كارمز5/1% به كارفرمايان در ازاي استخدام ايثارگران ) -ارائه تسهيلات بيمه اي به كارفرمايان در ازاي استخدام ايثارگران )پرداخت سهم بيمه كارفرما به مدت 5سال از محل زير ساخت وام وجوه اداره شده) منبع خبر : سايت سازمان كار و امور اجتماعي استان كردستان

شنبه 28 آذر 1388


 

 


راهنماراهنما


کاربر گرامي:
با ارائه پيشنهادات و انتقادات سازنده خود، ما را در پيشبرد اهداف سايت ياري نمائيد. 
 

        

 
| پرسش و پاسخ هاي متداول | تماس با ما |

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به جهاد دانشگاهی مي‌باشد.